Rp39,000,000.00
Rp40,450,000.00
Rp73,600,000.00
Rp27,100,000.00